Nogle mennesker går på arbejde, fordi de skal gå på arbejde og tjene penge. Den slags kan heller ikke de moderne mennesker slipper fra. I antikken bestræbte man sig efter at finde en samfundsmodel, hvor man ikke behøvede at arbejde, den slags havde man slaver til. For bare et par hundrede år siden havde man lidt samme opfattelsen, hvor der bare var et større skel mellem rig og fattige - og de fattige levede i armod og for de rige, ...