autoværksted

Klarer du bare arbejdet på et autoværksted, eller er du passioneret omkring det?

Klarer du bare arbejdet på et autoværksted, eller er du passioneret omkring det?

Nogle mennesker går på arbejde, fordi de skal gå på arbejde og tjene penge. Den slags kan heller ikke de moderne mennesker slipper fra.

I antikken bestræbte man sig efter at finde en samfundsmodel, hvor man ikke behøvede at arbejde, den slags havde man slaver til. For bare et par hundrede år siden havde man lidt samme opfattelsen, hvor der bare var et større skel mellem rig og fattige – og de fattige levede i armod og for de rige, så de rige kunne slippe for at arbejde.

Man taler om, at fremtiden byder på, at maskiner klarer alle de kedelige tjanser, så der kun er de såkaldte spændende og udfordrende jobs tilbage, og er man virkelig heldig, så kan man ende med et samfund, hvor man kun behøver at arbejde, fordi man kan lide det og ikke lade være.

Om man ser på dette som “heldigt” eller ej, er helt op til en selv, men vi vil ikke tale om, hvorvidt man besidder et arbejde, man har taget en lang uddannelse i, eller om man arbejder et sted, der har taget en mindre lang uddannelse.

Vi vil hellere fokusere på den indstilling, som man har til arbejdet, det sted man arbejder, som i vores eksempel bliver som automekaniker med autoreparation i Skanderborg.

Som nævnt kan man dog godt være gået denne vej, fordi man havde lyst, men man kan også have været i tvivl om, hvorvidt det var dette sted, man ville ende, så man prøver sig frem; atter andre arbejder der måske godt, men har sat sig her, fordi de ikke kunne opnå en anden drøm.

Dette kan afspejle sig i den indstilling, man har til arbejdet som automekaniker: man yder sit bedste, men mest af frygt for at blive fyret, da man så ikke tjener penge.

Andre er automekaniker dette sted, fordi de er passioneret omkring.

Men begge typer kan være lige gode til at udføre deres arbejde.